1% – podsumowanie wpłat w 2017 r.

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2017 r.:

Koło / Jednostka OM Uwagi wpłaty
wpłaty na konto deklaracje e-mail dane z US maks ostateczne
1 Jedynka  44,30 zł  77,10 zł  552,50 zł  552,50 zł  552,50 zł
7 SKPT  57,80 zł  138,60 zł  901,10 zł  901,10 zł  901,10 zł
9 SKPB  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11 Podwilk (SKG)  –   zł  33,00 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł
16 Łopienka (AKT)  300,44 zł  527,10 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł
18 Nieznajowa  34,20 zł  325,10 zł  607,20 zł  607,20 zł  607,20 zł
23 SKPTG  64,30 zł  416,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł
26 KTE Tramp  14,70 zł  –   zł  14,70 zł  14,70 zł  14,70 zł
44 Stowarzysze  –   zł  –   zł  566,10 zł  566,10 zł  566,10 zł
69  –   zł  –   zł  406,40 zł  406,40 zł  406,40 zł
KInO Komisja  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
dzwonnica w Polanach Surowicznych  813,60 zł  –   zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł
nieprzydzielone  10 464,40 zł  –   zł  208,20 zł  1 315,20 zł  1 315,20 zł
suma  11 793,74 zł  1 517,80 zł  10 686,74 zł  11 793,74 zł  11 793,74 zł

Przerwa wakacyjna w działalności weryfikatu

Za tydzień 27.06.2017 r. odbędzie się ostatni dyżur weryfikatu w tym roku akedemickim. W wakacje możliwa będzie tylko weryfikacja korespondencyjna, ale z utrudnieniami – nie wszyscy przodownicy są dostępni i odbiór poczty z ul. Senatorskiej będzie okazjonalny.

PREZD WYSŁANIEM książeczek do weryfikacji KONIECZNIE napisz e-mail do weryfikatu (weryfikat@om1.pttk.pl) – może uda się coś usprawnić przy wysyłce na adres prywatny!

Normalną działalność wznowimy po wakacjach – w październiku.

Ogłoszenie weryfikatu

Weryfikat będzie zamawiał w Oddziale Wrocławskim następujące książeczki:
– Korona Sudetów
– Sudecki Włóczykij
– Diadem Polskich Gór

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z weryfikatem. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 maja. Dystrybucja będzie odbywać się podczas wtorkowych spotkań na Wydziale Transportu, a także korespondencyjnie.

Nadzwyczajny Walny Zjazd OM – 28.03.2017 r.

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego na zebraniu postanawia zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego we wtorek 28 marca 2017 r. Zjazd ten odbędzie się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).
Pierwszy termin rozpocznie się o godzinie 18:00. W przypadku braku quorum II termin odbędzie sie 28 marca 2017 r o godzinie 18:30.

Dokumentacja:
Uchwała Zarządu OM dot. zwołania NWZO
Porządek obrad NWZO
Regulamin obrad NWZO